Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn

Mao Tử Tuấn là một nam diễn viên Trung Quốc. Anh được biết đến qua các vai diễn như: Lưu Triệt trong phim “Mỹ nhân tâm kế”, Bàng Lang trong phim “Họa bì 2: Yêu bất hối”, Dận Trinh trong phim “Cung tỏa tâm ngọc”, Thiết Thủ trong phim “Thiếu niên tứ đại danh bổ”, Tần Vô Viêm trong phim “Tru Tiên - Thanh Vân Chí”. Đây là bộ sưu tập ảnh của anh.

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 1

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 2

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 3

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 4

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 5

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 6

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 7

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 8

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 9

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 10

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 11

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 12

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 13

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 14

Bộ sưu tập ảnh của Mao Tử Tuấn - 15